Vår Matematikkavdeling er den mest omfattende i Norge. Her presenterer vi en rekke aktuelle konkretiseringsprodukter som har blitt meget godt mottatt rundt om på skolene. Savner du likevel produkter, ta kontakt! Vi har tilgang til over 3000 aktuelle matematikkprodukter. Nye produkter tas inn etter dialog med aktive lærere fortløpende.

Alle våre produkter er testet og evaluert av aktive lærere.

Matematikkrom

Vi har de siste årene bygd en rekke Matematikkrom /Tallverksted. Erfaringer fra skoler som har kommet godt i gang er udelt positive. Ta kontakt dersom dere ønsker å bygge en tilsvarende enhet, vi har utstyrslister utarbeidet i samarbeid med aktive lærere. Lister for 1-7, og 8-10 klasse.

Oversikt over skoler som har bygd komplette Matematikkrom/tallverksted finner du under NYHETER her i nettvarhuset.

Vårt mål er å øke interessen for faget og gi elevene en mer variert og interesseskapende undervisning. Med våre produkter kan elevene konsentrere seg om å lære prinsipper og forståelse gjennom sortering, bygging, spill og trinnvis opplæring. Matematikk er både et teoretisk og et praktisk fag og det er GØY!

Hos oss kan skoler og barnehager kjøpe akkurat det de trenger, når de trenger det. Til gunstige priser. Våre priser er nettopriser hvor det ligger inne mimimum 15-20% rabatt. Savner du noe ta kontakt!

Skoler og barnehager får ytterligere 4% nettrabatt på matematikk produkter bestillt i vårt nettvarehus

Matematikkrom ideen sprer seg som ringer i vannet. Arcol AS har det klart største utvalg i konkretiseringsutstyr til Matematikkfaget. I samarbeid med våre internasjonale partnere kan vi tilby over 3000 ulike matematikkprodukter.

De mest populære er tatt inn i våre kataloger og her i nettvarehuset.

Vi har de siste årene levert mange komplette Matematikkrom/MateMatek/Forskerrom. Ønsker dere å bygge en tilsvarene enhet? – Ta kontakt! Vi kan sende dere komplette utstyrslister utarbeidet av aktive grunnskolelærere. Listene har katalog henvisninger, og vil helt sikkert være til hjelp!

Vi samarbeider tett med aktive lærere rundt om i hele landet. Nye produkter vil etter anbefaling bli tatt inn i vareutvalget fortløpende.

Matematikkrommet på Hovinhøgda skole i Fet kommune, som ble utviklet i samarbeid med LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) , NBL (Norges byggmesterlaug) og NIF (Norske Sivilingeniørers forening.) har hentet det meste av utstyret fra våre kataloger. Vi er de eneste i Norge som kan levere komplette Matematikkrom.

Etableringen av Matematikkrom/MateMatek kan finansieres på mange måter. Ved nye skoler har entreprenørene /lokalt byggmesterlaug sponset en del av utstyret. Andre skoler har fått statlige eller kommunale prosjektmidler, mange finansierer en del av utstyret ved å kutte ut engangsboka på småskoletrinnet.

BASISPAKKER:

Matematikksenteret har laget forslag til utstyrspakker for de ulike nivåene i grunnskolen som de mener bør være i alle rom der elevene har matematikkundervisning. Dette har de kalt BASISPAKKER. Slike basispakker finner dere i vår nettbutikk. Disse kan kjøpes samlet, eller dere kan plukke det dere har behov for. Utstyr utover dette, mener Matematikksenteret at skolen kan oppbevare i ulike matematikkskap, eller en kan ha et eget matematikkrom. De mener at det ikke er nok med et matematikkrom, men at en i tillegg må ha en del basisutstyr i undervisningsrommene. Plukk det dere trenger hos oss, vi forsøker til en hver tid å holde lave priser til alle skoler. Ikke bare de som har inngått en eller annen avtale. Savner dere produkter – ta kontakt!

Ring oss på Tlf 66 99 11 25 for oppdatrerte utstyrslister.

Vi har levert matematikkutstyr til svært mange grunnskoler og videregående skoler over hele landet. Under finner du navnet på noen av de skolene som har kjøpt inn et stort utvalg av matematikkprodukter fra oss de seneste årene. Organiseringen av utstyret kan variere fra skole til skole ut fra lokale ønsker og bygningsmessige forhold. Bor du i nærheten, kan du se mange av våre matematikkprodukter ved disse skolene:

Mange matematikkrom eller tilsvarende enheter er under etablering. En del kombinerer også med Naturfag og etablerer egne Forsker/Realfagsrom. Ring oss på Tlf 66 99 11 25 for oppdatering og tips om skoler i deres nærhet som har kommet godt i gang.

Mange skoler starter i det små med å etablere MateMatek. Vi har levert en startpakke til alle grunnskolene i Oslo.

Ta kontakt med oss for tips om utvelging av produkter.