Viser alle 19 resultater

getSmart – Brøkpakke

kr2,048.00 (eks. mva)
Alder:11 år og oppover. Pakken inneholder
  • 6stk getSmart Brøkrepesentasjoner
  • 6 stk getSmart Gul
  • 6 stkgetSmart Oransje

getSmart – Grønn – med positive og negative tall

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne nye norskutviklede getSmart kortstokken er positive og negative tall. Kortene er utstyrt med positive og negative hele tall. Det er totalt 13 forskjellige verdier på kortene, hvilket innebærer at det er 4 like verdier i kortstokken. Alderstrinn 10+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Lengde

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: mm, dm, m og km. Produktet er beregnet for mellomtrinn og ungdomstrinn. Alderstrinn 10+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Masse

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: mg, g, hg, kg og tonn. Produktet er beregnet for mellomtrinn og ungdomstrinn. Alderstrinn 10+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Mellomtrinnpakken

kr5,580.00 (eks. mva)
Mellomtrinnpakken - En pakke dekker behovet til 25-30 elever. For mer info om innholdet - klikk på: Produktdetaljer - under. Vi lagerfører og pakker for getSmart og har alltid produktene på lager.

getSmart – Mellomtrinnpakken 2

kr5,520.00 (eks. mva)
Mellomtrinnpakken. En pakke dekker behovet til 25-30 elever. For mer info om innholdet - Les produktdetaljer under. Vi lagerfører og pakker for getSmart og har alltid produktene på lager.

getSmart – posisjonssystemet advanced

kr140.00 (eks. mva)
Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet. I motsetning til den enklere varianten - se over som behandler samme tema, vil spillerne med dette produktet også få trening i desimaltall og avrunding. Alderstrinn 10+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Tid

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: sekunder, minutt, og timer. Produktet er beregnet for siste del av mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Alderstrinn: 12+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Volum

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: ml, cm3, cl, dl, dm3, liter, hl, m3 Produktet er beregnet for siste del av mellomtrinnet og ungdomstrinnet. De vanskeligste kortene kan tas ut ved bruk på mellomtrinn. Alderstrinn 12+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart Arealenheter

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er regning med arealenheter. Spillerne blir øvd i de vanligste arealhetene i tillegg til dekar og og hektar. Å gjøre om et areal til dekar er noe som ofte gis til eksamen. Både ungdommer og voksne vil også ha glede av denne kortstokken. Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge representerer like stort areal. Alderstrinn 11+

getSmart Begreper 1

kr240.00 (eks. mva)
GetSmart Begreper I er en samling matematiske kort med definisjoner på begrepene i matematikk som elever skal kunne etter 7. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler.

getSmart Begreper 1 – Mellomtrinnspakke

kr3,238.00 (eks. mva)
GetSmart Begreper I er en samling matematiske kort med definisjoner på begrepene i matematikk som elever skal kunne etter 7. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler.

getSmart Brøkrepresentasjoner

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er ulike representasjoner av brøker. De ulike brøkene i kortstokken blir representert på fire forskjellige måter. Blant annet er en av representasjonene brøk på tallinje. Å plassere brøk på tallinje har vist seg å være svært vanskelig for elever på nasjonale prøver på 5. trinn. Ved å gjøre aktiviteter kortene i denne kortstokken vil det å passere brøk på tallinje bli lett som bare det! Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge som har samme verdi. Alderstrinn 10+

getSmart Divisjon

kr140.00 (eks. mva)
Denne kortstokken tar for seg divisjon av produktene i multiplikasjonstabellen til og med 12-ganger’n. Det er utviklet et eget spill for denne kortstokken som minner om multiplikasjonsspillet til getSmart kids – Tallegning. Både ungdommer og voksne vil også ha glede av dette produktet. PS. Hvis man bare kan den lille multiplikasjonstabellen har man likevel stor nytte av dette produktet. Denne kortstokken passer godt sammen med getSmart Kids: Tallregning. Alderstrinn 10+

getSmart Figurtall 3

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er figurtall og arbeid/spill med figurtall øker algebraforståelsen og øver opp evnen til å generalisere. Dette

getSmart Orange

kr140.00 (eks. mva)
Innenfor brøkregning får spillerne trening i omgjøring fra uekte brøk til blandet tall og omvendt i tillegg til addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker. Det er 52 oppgavekort med totalt 13 ulike svar. Alderstrinn: fra 11 år. 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart Prosentregning

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er prosentregning. Spillerne lærer å finne prosentandelen når de kjenner en del av en helhet i tillegg til å finne prosentvis økning/reduksjon når en mengde øker/minker. Utover dette øves spillerne i å plassere prosenttall på tallinjen. Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge som har samme verdi. Alderstrinn 10+

getSmart Tall på forskjellig form

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er tall på forskjellig form. Gjennom ulike spill og aktiviteter får deltakerne trening i generell tallregning. Tall på standardform, potenser, kvadratrøtter, brøk, desimaltall, prosent- og promilletall er emner som spillerne blir trent i. Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge som har samme verdi. Alderstrinn 12+

getSmart- Blå.- Prosent/Brøk/Promille/Desimal.

kr140.00 (eks. mva)
Gjennom ulike spill trenes man opp i å regne mellom: Brøk, prosent, promille og desimaltall. Ulike læringsstrategier er i fokus. GetSmart kortstokken er norskutviklet av lærere på ungdomstrinnet. Alderstrinn 12+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.