Viser alle 17 resultater

Få 6 i matte

kr399.00 (eks. mva)
Er du en av dem som synes at matte er ganske gøy, men som ikke får noen særlige utfordringer på skolen? Har du en firer, og klarer ikke helt komme deg opp på en femmer? Kanskje du har en femmer, men aldri klarer å få sekser? Denne boka er for deg. Med det du lærer her, kommer du til å oppleve at matte blir utrolig spennende! Du kommer til å få fantastiske aha-opplevelser. Hvis du jobber godt med denne boka og får til å løse problemene, vil du få en ny og dypere forståelse for matte. Da blir det gøy! Og da er det veldig fort gjort å bli knallgod i matte. Hvis du har gjennomsnittlige karakterer i matte og bestemmer deg for å lese denne boka, kan du også bli god. Du kan faktisk bli ordentlig god. Boka passer for alle matematikkinteresserte, både foreldre og unge, så sant du allerede har noen matematiske grunnbegreper på plass. Hvis du er ungdomsskoleelev eller i starten av videregående, vil du ha enormt utbytte av denne boka. Her finner du noen viktige emner fra pensum. Her er de emnene som er helt avgjørende for at du skal bli skikkelig god i matte. Fokuset er på de emnene som skolen ikke vanligvis klarer å ta hånd om. Det handler om algebra brukt i problemløsning, geometri og ikke minst generalisering.

GetSmart – Funksjoner

kr200.00 (eks. mva)
GetSmart - Funksjoner er beregent brukt på ungdomstrinn og videregående skole. Settet inneholder 90 kort i tillegg til fasit. Kortene er delt i 3 farger der hver farge har sin representasjon av en funksjon. Noen kort er skrevet på en slik måte at elevene må bruke algebra for å finne funksjonsuttrykket.

getSmart – Geometri

kr240.00 (eks. mva)
Dette produktet består av en rekke oppgavekort der spillerne trenes i problemløsningsoppgaver, symboler og begreper i Geometri på ungdomsskolenivå. Esken inneholder 64 oppgavekort i tillegg til to fasitkort. Kortene har fire forskjellige vanskelighetsgrader som gjør at produktet passer til alle elever i ungomsskolen uansett nivå! 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – lilla – algebra og funksjoner.

kr140.00 (eks. mva)
GetSmart - Lilla er en matematisk kortstokk laget med hensyn på å nå kompetansemål i Kunnskapsløftet. Ulike spill med kortstokken dekker deler av kompetansemål innenfor hovedområdene tall og algebra og funksjoner. Gjennom forskjellige spill trenes man i enkel algebraregning, tolkning av grafer (lineære funksjoner), utregning av funksjonsverdier og brøkregning. De nye 20 sidige terningene A23010 med tall fra -9 til 10 passer ypperlig til disse kortene. 12% rabatt på alle getSmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler. Regler kan lastes ned fra: www.getsmart.no

getSmart – Tid

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: sekunder, minutt, og timer. Produktet er beregnet for siste del av mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Alderstrinn: 12+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

getSmart – Ungdomstrinnpakken

kr8,448.00 (eks. mva)
Ungdomstrinnpakken - En pakke dekker behovet til 25-30 elever.For mer info om innhold - klikk på: Produktdetaljer under.Ordinær pris kr 12.880,- eks mva.Vi lagerfører og pakker for getSmart og har alltid produktene på lager.

getSmart – Ungdomstrinnpakken 2

kr7,004.00 (eks. mva)
Ungdomstrinnpakken 2 - En pakke dekker behovet til 25-30 elever. Alderstrinn: 13+ Vi lagerfører og pakker for getSmart og har alltid produktene på lager. Passer også godt for en del kurs på vgs.

getSmart – Volum

kr140.00 (eks. mva)
Her regner man med: ml, cm3, cl, dl, dm3, liter, hl, m3 Produktet er beregnet for siste del av mellomtrinnet og ungdomstrinnet. De vanskeligste kortene kan tas ut ved bruk på mellomtrinn. Alderstrinn 12+ 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler.

GetSmart -Algebrauttrykk

kr140.00 (eks. mva)
GetSmart - Algebrauttrykk er en nykortstokk der temaet er algebrauttrykk og regneregler i algebra. Kortene er delt inn i 5 grupper (farger):
  • Uttrykk representert ved arealbetraktning av en geometrisk figur (som oftest et rektangel).
  • Uttrykk med parenteser.
  • Uttrykk uten parenteser.
  • Uttrykk representert ved tabell (verditabell)
  • Uttrykk representert som tekst (både norsk og engelsk).

getSmart Begreper 2

kr240.00 (eks. mva)
GetSmart Begreper II er en samling matematiske kort med definisjoner på begreper i matematikk. I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Dette produktet er ment til bruk på ungdomstrinnet, og utgjør, tilsammen med getSmart Begreper I, alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). På ungdomstrinnet er det derfor svært hensiktsmessig å ta i bruk begge produktene samtidig. Supertilbud NÅ! Pris per st ved kjøp av 10 st eller fler: kr 180,- eks mva.

getSmart Begrepsleksikon

kr360.00 (eks. mva)
GetSmart matematisk begrepsleksikon er en bok som innholder alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). Produktet er derfor svært godt egnet for elever på ungdomstrinnet og for alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk. Mange vil også ha nytte av leksikonet i videregående opplæring. Leksikonet kan gi god hjelp for elever på heldagsprøver og til eksamen på del 2 der hjelpemidler er tillatt. Pris ved kjøp av 5-10 st: kr 310,- per st. Pris ved kjøp av klassesett - 30 st: kr 279,- per st.

getSmart Figurtall 3

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er figurtall og arbeid/spill med figurtall øker algebraforståelsen og øver opp evnen til å generalisere. Dette

getSmart Figurtall og tallmønstre

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er figurtall og tallmønstre. Kortene inndelt i fire grupper:
  • Figurtall representert ved geometriske figurer som sammen danner geometriske mønstre
  • Figurtall representert ved tallfølger
  • Figurtall representert ved eksplisitte formler
  • Tallmønstre representert ved rekker.
Alderstrinn 12+

getSmart Formelomgjøring

kr140.00 (eks. mva)
Denne kortstokken tar for seg omgjøring av geometriske formler på grunnskolenivå. I tillegg blir spillerne øvd i å koble geometriske formler til riktig geometrisk figur. Det er også mulig å bruke kortene slik at man øves i å navngi de ulike geometriske figurene. Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge som hører sammen. Alderstrinn 12+

getSmart Tall på forskjellig form

kr140.00 (eks. mva)
Temaet i denne kortstokken er tall på forskjellig form. Gjennom ulike spill og aktiviteter får deltakerne trening i generell tallregning. Tall på standardform, potenser, kvadratrøtter, brøk, desimaltall, prosent- og promilletall er emner som spillerne blir trent i. Den mest lærerike aktiviteten med dette produktet er å sitte i en gruppe på 2-4 personer og forsøke å finne ett kort fra hver farge som har samme verdi. Alderstrinn 12+

getSmart- Grå – tall og algebra.

kr140.00 (eks. mva)
GetSmart - Grå er en matematisk kortstokk laget med hensyn på å nå kompetansemål i Kunnskapsløftet. Ulike spill med kortstokken dekker store deler av kompetansemålet i Vg1T innenfor hovedområdet tall og algebra som lyder slik: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebrauttrykk. Dette kompetansemålet gjelder også for elever som tar yrkesfaglig utdanning. De nye 20 sidige terningene A23010 med tall fra -9 til 10 passer ypperlig til disse kortene. 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler. Regler kan lastes ned fra: www.getsmart.no

Matte fra A til Å

kr349.00 (eks. mva)
Mattelærer Skage Hansen vet råd, og deler dem gjerne. I Matte fra A til Å gir han deg redskapene du trenger for å ta et kvantesprang i matematikkfaget. Boken gir oversikt over alt du må kunne når du skal opp til eksamen i matematikk i 10. klasse, med regler og regneeksempler. Ved hjelp av QR-koder kan du enkelt gå inn på undervisningsfilmer hvor Skage Hansen regner og forklarer. Enten du er skoleelev og vil bli bedre i matematikk, eller om du vil bistå barnet ditt med matematikkleksene: Denne boken vil hjelpe deg et stykke på vei.