Personvernerklæring Arcol AS

 
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler dine personopplysninger.

Denne gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, andre relevante parter, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

 

 1. 1. Behandlingsansvarlig
 2. 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn
 3. 3. Behandling av og bruk av personopplysninger
 4. 4. Utlevering av personopplysninger
 5. 5. Beskyttelse av personopplysninger
 6. 6. Dine personvernrettigheter
 7. 7. Informasjonskapsler (cookies), analyseverktøy og nyhetsbrev
 8. 8. Lagring av personopplysninger
 9. 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
 10. 10. Kontaktinformasjon.

 

1. Behandlingsansvarlig

Arcol AS, org. Nr. 978 624 235, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn

Kategorisering av personopplysninger:

Identifikasjon: Navn

Kontaktinfo: Telefonnummer, e-postadresse og postadresse

Arbeidsplass: Firmanavn, adresse og org. Nr.

 

Personopplysningene samles primært inn ved kjøp av varer i vår nettbutikk og påmelding av nyhetsbrev. Har du deltatt i konkurranser hvor vi står for premiene, vil også personopplysninger samles inn. Det vil også samles inn personopplysninger ved forespørsler på e-post.

Andre personopplysninger vi kan samle inn:

Opplysninger fra registre som føres av offentlige myndigheter, for eksempel. Folkeregistre, firmaregistre o.l

Opplysninger fra registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester.

 

3. Behandling av personopplysninger og bruk av personopplysninger.

Vi bruker dine personopplysninger til å levere varer og tjenester i henhold til avtale som inngås mellom deg og Arcol AS. Dette være seg ved kjøp av varer eller nyheter og kampanjer på e-post. Å gi fra seg personopplysninger i forbindelse med nyhetsbrev er helt frivillig. Dine personopplysninger blir også brukt i behandling av ditt kundeforhold hos oss. Dine personopplysninger kan også bli brukt til å oppfylle plikter i henhold til lover og reguleringer.

 

Eksempel på noen av kravene loven pålegger oss:

 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser i knyttet til betaling
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Ved utsendelse av nyhetsbrev vil dine personopplysninger bli brukt for å gi deg målrettet og relevante tilbud og nyheter. Eksempel på dette vil være spesielle produkter og tjenester som er rettet spesielt mot deg.

Samtykke

Ved ditt samtykke vil vi kunne behandle dine personopplysninger innenfor det/de formålene du har samtykket til. Eksempler på dette er oppfyllelse av avtaler inngått mellom deg og Arcol AS og utsending av nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å sende en e-post til firmapost@arcol.no

 

4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til en tredjepart dersom ikke formålet er oppfyllelse av en kontrakt inngått mellom deg og Arcol AS. Dine personopplysninger kan likevel bli utlevert, dersom dette er i henhold til lovgivning og forskrifter.

Eksempler på hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Leverandører
 • Transportører
 • Betalingstjenesteleverandører

 

Utleveringer av slike opplysninger skjer ikke, med mindre det foreligger avtaler om videre taushetsplikt.

 

Hvordan Arcol AS behandler dine personopplysninger ovenfor en tredjepart.

For at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg må vi noen personopplysninger videre til en tredjepart når det er nødvendig. Eksempel på når dette er gjeldende: Identifisering av deg.

 

For å oppfylle en eller flere avtaler og forpliktelser

 • Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov. Opplysningene kan videreformidles internt i Arcol AS, til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å oppfylle avtalen med levering av varer kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicepartnere i og utenfor Arcol AS.
 • Arcol AS har også avtaler med leverandører som leverer ikt-løsninger. Disse leverandørene vil også behandle personopplysninger.

 

Overføring av personopplysninger til andre land

Dersom vi overfører personopplysninger land utenfor EØS-området, følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet. Blant annet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.)

 

5. Beskyttelse av personopplysninger

Riktig og ansvarlig behandling av dine personopplysninger er viktig for oss i Arcol. Vi skal til enhver tid behandle og sikre dine personopplysninger på en sikker og trygg måte. Vi har rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre opplysningene som brukes.

 

6. Dine personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende:

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
 • Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene

 

7. Informasjonskapsler (cookies) analyseverktøy og nyhetsbrev

 

Informasjonskapsler (coockies)

Ved besøk på www.arcol.no  vil det bli lagret informasjonskapsler på brukerens enhet. Informasjonskapsler, eller cookies på engelsk, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse tekstfilene brukes for å kjenne igjen brukeren og gi han/henne en mer brukertilpasset opplevelse. Dette kan for eksempel bety forhåndsutfylte felter, lagret språkvalg eller andre funksjoner for å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig.

Du fint kan bruke våre nettsider ved å blokkere informasjonskapsler, men enkelte funksjoner kan slutte å fungere dersom du har blokkert informasjonskapsler, blant annet å legge produkter i handlekurven. Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Brukeren kan selv velge om lagring av informasjonskapsler skal tillates eller ikke. Dette gjøres i brukerens nettleser. Klikk her for framgangsmåte.

Analyseverktøy

På våre nettsider bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette er et verktøy som gir oss innsikt i blant annet hvordan brukere beveger seg på nettsiden, hvor lenge de oppholder seg på en side og hvilken nettside de var på før www.arcol.no, ved hjelp av informasjonskapsler. Dette verktøyet benytter vi for å forbedre våre nettsider og dens brukeropplevelse, forstå brukermønstre, måle effektivitet av markedsaktiviteter og analysere statistikk om trafikk på siden. Standardinnstillingen til Google Analytics gjør at verktøyet registrerer besøkendes IP-adresser. Ifølge Datatilsynet er en IP-adresse definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi benytter oss derfor av IP-anonymisering i Google Analytics. På den måten anonymiseres brukerens IP og den blir ikke lagret eller sporbar.

Data registrert gjennom Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Opplysninger registrert med Google Analytics er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

NyhetsbrevArcol AS sender ut nyhetsbrev. For å motta dette nyhetsbrevet må brukeren selv melde seg opp og aktivt samtykke til å motta nyhetsbrev ved å sjekke av en avkryssingsboks eller per e-post. Nyhetsbrevets formål er å fortelle kunder om nyheter, aktiviteter og tilbud. E-postadressen deles ikke med tredjepart og slettes når du sier opp nyhetsbrevet.

 

8. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år

 

 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

 

10. Kontaktinformasjon

Spørsmål ang personvern kan rettes til Arcol AS, ved firmapost@arcol.no . Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.